Qui som?

Els canvis ecònomics i socials que s’han produit en el nostre entorn en els últims anys, a una velocitat que no coneixia la nostra societat , ha soposat amb molts casos una falta d’adaptació , de resposta i d’agilitat comunicadora entre la societat civil en si mateixa i d’aquesta amb les administracions, un fet que s’ha pogut consatar per l’intereés i l’esforç en promocionar l’associacionisme, en la recerca de nous interlocutors social i ecònomics que facilitin i que en tot cas participin en aquests canvis socio-ecònomics que s’estan produïnt en la nostra societat.

Viladecans, com a ciutat industrial que és, no és una excepció a això , tot el contrari és , potser , un dels municipis que ha experimentat més transformacions , en els últimis anys , al mateix temps que les organitzacions-associacions continuaven essent les mateixes de sempre , i amb unes dinàmiques , que nosaltres enteniem , fora del conteste socio-econòmic en els que estem immersos.


Ver mapa más grande
Rambla Modolell, 22 Bajos, 93 647 24 80
08840 Viladecans (BCN)

La rapides en que es produeixen els canvis socials i econòmics en el nostre enteorn: hàbits de consum , sectors productius , interelacions econòmiques, internacionalització de l’economia , la desinformació informativa, etc… ; fan cada cop més necessari l’existència de les entitats , organitzacions , que a més , com és legítim , de defensar els seus interessos , serveixin com a lloc de reflexió-opinió , per anar avançant de manera més participativa possible en la consecució dels objectius que faran Viladecans una ciutat atractiva per viure i socialment cohesionada dinamitzadora de les activitats econòmiques i amb un territori intergrat.

Producte d’aquestes reflexions neix en novembre de 1995 el Club d’Empresaris de Viladecans , una associació sense afany de lucre , promoguda per un conjunt d’empresaris de tots els sectors del municipi, i amb una clara voluntat d’esser un lloc d’opinió, reflexió i promoció d’aquelles activitats que afavoreixin una millor comprensió de l’entern socio-econòmic en el que vivim.

Objectius Generals

Els objectius i fins l’associació que vénen determinants per els estatuts , són:

  1. La defensa dels interessos dels empresaris i els alts càrrecs associats.
  2. Establir relacions de col.laboració amb les administracions , especialment amb la local , per tal de promocionar la pròpia associació, els associats i el municipi de Viladecans i la comarca. Amb vocació de servir d’interlocutor davant l’administracio , tan europea , estatal , utonòica com local.
  3. Potenciar i promoure la cultura empresarial moderna , mitjançant tot tipus d’activitats. Entre d’altres , i de forma comunicativa no limitativa , l’associació pot organitzar , potenciar en: seminaris , xerrades , congressos , fires , cursos , missions empresarials…
  4. La realització de totes les activitats directament relacionades o necessàries per la consecució dels fins propis.

Com es pot veure l’associació té un important component localista en les seves finalitats ,a fi i afecte , d’aconseguir ser un instrument que a la consecució d’aquell objectiu que esmentavem abans del pla estratègic de Viladecans.