Actualitat


Sopar inauguratiu de l’empresa Planchacar

Publicat per on 05/03/2001 in General | 0 comentaris

05/03/2001

Sopar inauguratiu de l’empresa Planchacars amb l’assistència de l’il.lustríssim Sr. Josep Lluís Morlanes, president del Consell Comarcal del Baix Llobregat, l’il.lustrissim Sr. Jaume Montfort, alcalde-president de l’ajuntament de viladecans i la Sra. François Antolinos. delegada de treball de la Generalitat de Catalunya.

Dinar col.loqui amb personalitats del Parlament de Catalunya

Publicat per on 05/03/2001 in General | 0 comentaris

05/03/2001

Dinar col.loqui amb el il.lustre Sr. Josep Mª Rañe i Blasco, il.lustre Sr. Miquel Barcelo i Roca diputats del Parlament de Catalunya i l’il.lustríssim Sr. Jaume Montfort i Heras alcalde-president de l’ajuntament de Viladecans.

Dinar col.loqui amb el Sr. Antoni Negre Villavechia

Publicat per on 19/11/1999 in General | 0 comentaris

19/11/99

Dinar col.loqui amb el Sr. Antoni Negre Villavechia, president de la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona. Els temes tractats van ser els següents:

  1. Aeroport de Barcelona
  2. Els transports de l’Area del Baix Llobregat
  3. Els preus del sòl industrial