Webinar: la Comunicació on line de la teva empresa

» Publicat on 24/04/2021 in General

El darrer webinar organitzat pel Club ha tractat la contextualització actual de la comunicació i el màrqueting a les empreses. Marisol Garcia, consultora de comunicació i màrqueting digital, ha estat l’encarregada de portar a terme la conferència, reflexionant sobre la importància de l’estratègia en els canals de publicació de l’empresa, confirmant que cal establir objectius, mesurar-los i buscar, sobretot, el prestigi i la reputació de la marca.

Captura         reflexió 2

 

Amb la comunicació a l’entorn digital, el negoci aporta valor quan publica aspectes molt relacionats amb l’ empresa i sector en el que es mou. Per aquest motiu per als clients i seguidors és molt interessant quan les publicacions es centren en desenvolupar i explicar allò que fa l’empresa (i per tant explicar el valor diferencial que aporta al mercat), com ho duu a terme i quines són les solucions creatives e innovadores.

La idea és fer-ho bé i fer-ho saber amb la finalitat de visibilitzar, posicionar i conversar en els canals que l’empresa té a Internet.

Captura 2                 focus

 

PARTIM DELS CONCEPTES CLARS, PER DETERMINAR QUINA ESTRATÈGIA SEGUIR

L’evolució de la comunicació digital i el màrqueting al llarg d’aquests anys ha generat diferents entorns.

Les primeres pàgines webs eren totalment estàtiques, tractades com a simples murs on es penjaven les noticies, els serveis o els productes més destacats de l’empresa.

Internet, i com fan màrqueting les marques, ha fet que surtin noves tècniques de comunicació, de mostrar els serveis, i d’arribar al client.

D’aquell primer entorn 1.0, en el qual un webmaster feia un web, el penjava a internet i els internautes llegien el que l’empresa publicava, es va evolucionar cap a la interacció dins la pàgina. Els websmasters van començar a dedicar un espai al web on els internautes tenien l’oportunitat de comentar i opinar sobre els productes i serveis que la marca exposava.

És en aquesta època quan comencen a despuntar les primeres xarxes socials (Facebook i Twitter com a més populars). Ja no es pot parlar de 1.0, perquè aquell entorn ha canviat i s’ha modificat, sinó de l’Internet 2.0 i tot el que fa referència al Social Media i la importància del diàleg entre empresa i client.

És la gran evolució que, gràcies al creixement de les xarxes socials i blocs, comença a fer camí fins a l’actualitat en la que aquest entorn encara continua madurant i  evolucionant per si mateix.

L’evolució de les pàgines web i com l’internauta es comporta digitalment continua. Els cercadors (al nostre país Google encapçalant aquest moviment) es converteixen en referència i les marques aposten per incorporar paraules claus a les seves webs per ser dels primers en ser trobats en aquests cercadors. Comença una altra revolució i un altre entorn, el 3.0 també nomenat com l’internet semàntic i la capacitat de donar resposta a les recerques a través de paraules.

Si a l’entorn 2.0 les tècniques que es posen en joc estan basades en les publicacions en xarxes socials, el tractament dels continguts als blocs, buscar els comentaris i el diàleg amb el client; al 3.0 les tècniques que s’utilitzen estan relacionades amb el SEO (el posicionament orgànic: sense pagar) i el SEM (el posicionament basat en la publicitat).

La última revolució es diu 4.0 i té a veure amb el tractament de les dades. Les empreses saben que obtenir dades dels seus clients i prescriptors els hi proporciona una informació molt valuosa que no volen deixar escapar. El recull d’aquestes dades  pot servir als negocis posar en funcionament tècniques com per exemple l’ email màrqueting o en retargeting, en publicitat.

Captura 4

Moltes empreses estan treballant els diferents entorns a l’hora; es a dir tenen una pàgina web que actualitzen periòdicament, treballant paraules claus concretes, posant en marxa, doncs, tècniques de l’entorn 3.0. I a l’hora gestionen diferents perfils a les xarxes socials per buscar visibililitat de la seva marca, i busquen ampliar la base de dades per tal de comunicar-se amb el seu client d’una forma molt directa i privada, a través de l’email i la posada en marxa de tècniques de l’entorn 4.0.

Hi ha d’altres negocis, que prefereixen només treballa un dels entorn, per exemple, el 3.0 per tal d’aparèixer sempre a les primeres posicions de Google.

QUIN ENTORN TRIAR?

Desenvolupar una estratègia o altra dependrà de l’entorn on es mogui el client i on s’està desenvolupant el sector.

El client ha d’estar sempre al centre de tota l’estratègia de màrqueting. Cal conèixe’l bé, estudiar-lo i analitzar què busca, on es mou digitalment i com oferir-li la informació i el producte que necessita.

QUINA TÈCNICA UTILITZAR?

  Captura7

Les empreses han de sostentar la seva estatègia de comunicació i màrqueting en tres pilars fonamentalment: La visibilitat de la seva marca, posicionar-la i tenir conversa amb el seu client, per arribar a la venda final. 

Per buscar la visibilitat de l’empresa, ajudarà posar en marxa les tècniques de SEO, (treballar les paraules clau de l’empresa i el sector per tal que el client trobi la marca en les primeres posicions de Google), les tècniques SEM (la publicitat al cercador de Google), les tècniques a les xarxes socials i les publicitats en aquestes xarxes.

Per tal de posicionar la marca i que en el moment que un prescriptor o client tingui un problema es posi en contacte amb l’empresa per a demanar-li pressupost, una bona tècnica a desenvolupar és el content màrqueting; es a dir oferir constantment contingut de valor sobre la marca i el sector.

Per mantenir conversa amb el client, establir tècniques de email màrqueting faciliten els resultats, i per descomptat utilitzar les xarxes socials per dialogar és una bona elecció.

Captura 8Captura 9 

Per finalitzar el webinar, la ponent va voler fer especial èmfasi en la importància d’analitzar, establint indicadors de rendiment per tal de saber si les accions que s’estaven portant a terme eren les adequades o calien corregir-les.

D’entre la gran varietat de dades que es poden recollir de les analítiques, les més bàsiques són les que fan referència al:

  1. Contingut. Oferirà  informació sobre si el que s’està publicant agrada o no
  2. Comunitat. Caldrà establir si s’està publicant per l’audiència adequada.

Captura 11

En acabar l’exposició es va obrir torn de preguntar per tal d’abordar situacions i  dubtes molt concrets.

Si tu també tinguessis  qualsevol consulta sobre aquest webinar et respondrem si envies un email comunicacio@clubempresarisviladecans.con