L’empresari de Viladecans encara el futur amb optimisme

» Publicat on 05/02/2021 in General

L’empresari de Viladecans encara el futur amb optimisme

Malgrat la majoria de l’empresariat local no ha rebut pràcticament ajudes per part de l’administració, s’ha hagut d’acollir a ERTOS, ha demanat crèdits ICO i ha fet adaptacions als seus locals per prevenir el COVID-19, la majoria veu el futur amb optimisme i creu que, fins i tot, necessitarà  augmentar la seva plantilla.

Segons les dades, la majoria de les empreses que han respost el qüestionari del CEV pertanyen a l’àmbit dels serveis enquesta pregun. 1     I malgrat la gran part dels associats no tenen una plantilla extensa, un cop passada la pandèmia, més del 77%  no té cap intenció de reduir el personal. enquesta preg. 3   Al llarg de tot aquest any de pandèmia, la majoria de les empreses han petit fortes restriccions econòmiques: el 61% d’ells han sol·licitat un ERTO, més del 83% té treballadors afectats per l’ERTO i quasi el 67% ha hagut de sol·licitar un crèdit ICO per tirar endavant la seva activitat econòmica. Resp.4   respuesta 6   Davant la situació difícil que han viscut, gran part dels empresaris enquestats afirmen no haver tingut cap ajuda per part de l’Administració.

El 89% dels empresaris contesten que no han rebut cap ajuda com a autònom per cessament de la seva activitat, més del 83% no ha rebut tampoc cap ajuda de la Generalitat de Catalunya, i quasi el 95 % manifesta no haver rebut cap ajuda de l’Ajuntament de Viladecans. cee5b9e709448a513e84ccd44c2c0022-1   Els empresaris de Viladecans han adequat les seves instal·lacions per fer front el virus del COVID-19 en un 78% dades-enquestes-10   Malgrat les dades de dificultat que han aportat la primera part de l’enquesta, el 72% dels empresaris es mostren optimistes amb el futur i creuen que l’evolució de la seva activitat empresarial serà favorable ens els mesos futurs. dades-enquestes-2   I l’optimisme es manté quan quasi un 67% dels enquestats creuen que no hi ha cap possibilitat de que el seu negoci s’hagi de tancar. resp.12   Ni de reduir el personal a la seva plantilla, ans al contrari cee5b9e709448a513e84ccd44c2c0022-2   Alguns dels empresaris enquestats han volgut constatar a les observacions que el col·lectiu empresarial no té cap ajuda i que les poques que en disposen no són reals.
Manifesten que cal escoltar les necessitats de les empreses i alinear els recursos a les necessites concretes que aquest col·lectiu demana i amb sentit.

Per últim posen de relleu que aquesta crisi ha demostrat les greus deficiències de l’administració pública i la falta d’empatia vers la realitat que està vivint les petites i mitjanes empreses.